Hiilinegatiivisuus

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040 mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että kaupungin rajojen sisällä syntyvien päästöjen tulee olla pienempiä kuin sen kyky sitoa hiiltä maantieteellisten rajojensa sisällä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä muutoksia nykyisiin suunnittelutapoihin ja toimintamalleihin.