Ilmastonmuutos Helsingissä

Sadepisaroita ikkunassa, taustalla liikenteen valoja

Meneillään oleva ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen ja pääkaupunkiseudun olosuhteisiin, ja ilmasto on jo muuttunut.

Suurimpia ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä Helsingissä ovat tulvat, talvien muuttuva ilmasto ja liukkaiden kelien lisääntyminen, kuumuuden aiheuttamat terveysriskit sekä uhat luonnon monimuotoisuudelle. Helsingin kaupungilla on käytössä Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma, jolla tähdätään hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Lisäksi Helsinki varautuu ilmastonmuutoksen
väistämättömiin sosiaalisiin, terveydellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin seurauksiin.

Muutoksen voimakkuus riippuu päästöistä, ja siksi ilmastonmuutoksen hillintä on ensisijaista.
Muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen on kuitenkin myös samanaikaisesti välttämätöntä.