Kestävä joukkoliikenne

Kaupunkistrategian tavoitteen mukaisesti Helsingin hiilineutraalisuustyössä keskitytään erityisesti liikennejärjestelmän sähköistymiseen sekä kestävien ja älykkäiden liikenneratkaisujen edistämiseen. Strategian toteutuessa myös liikenteestä aiheutuvat terveydelle haitalliset päästöt vähenevät selvästi.

Kaupungin kasvua pyritään Helsingissä ohjaamaan ilmastotavoitteet huomioiden. Joukkoliikennettä kehitetään erityisesti pikaraitiotiehankkeiden suunnittelulla ja toteutuksella. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan aiempaa lyhyemmät arkimatkat ja parempi saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla, kun kaupunkirakennetta tiivistetään etenkin raideliikenteen solmukohdissa. Lue lisää suunnitelmista ja yleiskaavasta.

Etualalla raitiovaunu, taka-alalla Helsingin rautatieasema

Helsinki toimii yhteistyössä seudun kuntien kanssa ja pyrkii kirittämään seudullisten ratkaisujen löytämistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Tätä työtä tehdään muun muassa MAL-suunnittelun yhteydessä.

MAL-suunnitelma
Suomenlinnan lautta jonka kannella ihmisiä, tustalla tuomiokirkko auringonlaskussa.

Kaupunkiliikenne Oy vastaa joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä ja kunnossapidosta. Se myös järjestää kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöi Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiönsä kautta.

Perustana on tuottaa kestävän liikkumisen palveluja, jotka vähentävät liikenteen päästöjä ja mahdollistavat tiiviin, raideliikenteeseen perustuvan kaupunkirakenteen muodostumisen.

Hiilineutraali Kaupunkiliikenne eli Hilkka
Sininen HSL-bussi etualalla, taustalla puisto ja keskuskirjasto Oodi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tavoitteena on leikata joukkoliikenteen lähi- ja hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia (2010–2025). Tavoitteena on myös, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 30 prosenttia (noin 400 kappaletta) HSL:n bussiliikenteen kalustosta kulkee sähköllä.

HSL: Kohti hiilineutraalia joukkoliikennettä