Ilmastonmuutos sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla ilmastotyöhön kuuluu sekä ilmastonmuutoksen torjunta että siihen sopeutuminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeistä on, että asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus saadaan varmistettua kaikissa olosuhteissa. Sään ääri-ilmiöihin ja niihin liittyviin häiriötilanteisiin varaudutaan lisäämällä jäähdytystä toimitiloissa ja päivittämällä säännöllisesti suunnitelmia erilaisissa poikkeustilanteissa toimimiseen. Lisäksi ilmastonmuutos tuo jo nyt mukanaan hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, joihin sote-palveluissa vastataan.

Pelastuslaitos vastaa ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamisesta tai pelastamisesta myös yhä useammin sään ääri-ilmiöihin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi pelastuslaitos tukee helsinkiläisten omatoimista varautumista sekä koordinoi pelastustoimen näkökulmasta kaupungin varautumista vakaviin häiriötilanteisiin.

Toimialan ilmastopäästöjä vähennetään erityisesti tiloihin ja liikkumiseen liittyvillä toimilla sekä vaikuttamalla hankintojen kautta. Esimerkiksi kotihoidon ja pelastuslaitoksen henkilöautokantaa on sähköistetty tavoitteellisesti.

Vauva ja hoitaja Paloheinän neuvolassa.
Kuva: Kaisa Sunimento.