Klimatförändringen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn

I klimatarbetet inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn ingår både bekämpning av och anpassning till klimatförändringen.

I social- och hälsovårdstjänsterna är det viktigt att kundernas och personalens hälsa och säkerhet kan tryggas under alla omständigheter. Man förbereder sig för extrema väderfenomen och störningar som anknyter till dem genom att installera mer kylning i lokalerna och regelbundet uppdatera planerna för hur man ska agera i olika undantagssituationer. Klimatförändringen medför också olika effekter på välbefinnandet och hälsan, som man redan nu svarar på inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Räddningsverket ansvarar allt oftare för att skydda eller rädda människors liv eller hälsa, egendom eller miljön i situationer som orsakas av extrema väderfenomen. Dessutom stöder räddningsverket helsingforsarnas självständiga beredskap och samordnar stadens beredskap för allvarliga incidenter ur räddningsväsendets perspektiv.

Sektorns klimatutsläpp minskas särskilt genom åtgärder som anknyter till lokaler och persontransporter, samt genom att påverka genom upphandlingar. Man har exempelvis målmedvetet övergått till eldrivna personbilar inom hemvården och räddningsverket.

Barn och skötare.