Beredskap för störtregn

Sadepisaroita ikkunassa, taustalla liikenteen valoja

1. Helsingfors arbetar med en utredning av riskerna för dagvattenöversvämningar i innerstaden med tanke på olika störtregnsscenarier som kan bli verklighet i framtiden. Utöver att gå igenom vilka områden som kan översvämmas bedömer man också kostnader och ansvar för potentiella skador. Arbetet slutförs våren 2024.​

2. I nästa skede söker man efter lösningar på de översvämningsscenarier som identifierats, i första hand genom naturenliga lösningar som baserar sig på grönstrukturer (2024).​

3. Det tredje skedet i arbetet är att definiera en beredskapsnivå för Helsingfors utifrån förhållandet mellan kostnaderna för skadorna och lösningarna i olika störtregnsscenarier (2024–2025).​

4. Som ett ytterligare arbete för att stärka hela Helsingfors beredskap för störtregn utarbetar staden också en hydrologisk modell tillsammans med HRM. Modellen omfattar såväl bland- och dagvattenavlopp som öppna vattendrag och diken där vatten rör sig. Utifrån detta arbete kan vi definiera översvämningskänsliga områden i staden och utarbeta beredskapslösningar för dem i första hand med naturliga metoder.