Klimatförändringen

Maisemakuva Helsingistä, synkkiä pilviä yllä

Klimatet har redan förändrats, och det finns ingen återvändo. Hur mycket vi behöver anpassa oss till klimatförändringen beror på de globala utsläppen, men det är nödvändigt att vi anpassar oss till den nya situationen.​

Finlands klimat har blivit ca 2,3 °C varmare sedan början av 1900-talet, och uppvärmningen fortsätter i snabb takt. De högre temperaturerna gör vattnets kretslopp mer effektivt, vilket innebär att det lättare bildas extremt väder i atmosfären. ​

Klimatförändringen förändrar Finlands klimat i grunden och permanent. Bland annat eftersom Finland ligger så långt norrut kommer klimatet här att värmas upp mer än genomsnittet, och de största förändringarna kommer vi att se vintertid.

Fram till år 2030 stiger medeltemperaturen i Finland med ca 1,5–2 °C. Om utsläppen inte minskar kan Finlands medeltemperatur stiga med upp till 6 °C före århundradets slut.