Beredskap för värmeböljor

Ihmisiä menossa mereen uimaan

Värmeböljor påverkar redan människors hälsa, och i framtiden kommer klimatet att bli ännu varmare och värmeböljor blir vanligare. Helsingfors måste minska hettans skadliga effekter bland annat på sårbara grupper, samt minska stadens benägenhet att utveckla värmeöar genom att kyla ner stadsstrukturen.​

Seniorcenter, servicehus och sjukhus får lösningar för kylning. Staden har identifierat primära objekt och implementerat olika tekniska och passiva kylningslösningar i dem. Staden har också utarbetat anvisningar för hanteringen av temperaturen inomhus. En helhetsplan för beredskapen för värmeböljor är också under arbete (2023–).​

Bild 1. Schematisk bild av en urban värmeö. Luftens temperatur stiger gradvis från omkringliggande landsbygd i riktning mot stadskärnan. Temperaturstigningen är inte nödvändigtvis linjär på grund av olika byggda miljöer och rekreationsområden i staden. Modifierad efter bild från NOOA 2006: Achim Drebs.