Elbilar

Enligt åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors har Helsingfors stad som mål att 30 procent av bilbeståndet i staden ska bestå av elbilar år 2030. Import av bilar med förbränningsmotorer till EU:s marknad förbjuds från och med 2035. Utsläppen från en elbil underskrider utsläppen från en genomsnittlig bil med förbränningsmotor redan under det andra användningsåret, även om man tar hänsyn till utsläppen vid tillverkningen av bilen. El är för närvarande den enda drivkraft som finns tillgänglig i tillräckligt stor skala för att minska CO2-utsläppen från trafiken.

Därför uppmuntrar Helsingfors stad invånare som behöver en bil i sin vardag att välja en elbil. Staden erbjuder stöd exempelvis genom att sänka priserna för parkeringstillstånd för utsläppssnåla fordon och erbjuda kostnadsfri rådgivning för husbolag som vill bygga laddstationer. Nätverket av laddare i allmänna områden utökas också kraftigt för att de som parkerar med parkeringstillstånd för invånare lättare ska kunna ladda sina elbilar.

Helsingfors stad har fram till slutet av 2023 byggt 223 laddplatser i allmänna områden. Antalet laddplatser kommer att utökas kraftigt under de närmaste åren. Tanken är att erbjuda hemmaladdning, alltså långsammare laddning, på områden där man kan använda parkeringstillstånd, och ett heltäckande nätverk av snabbladdare med olika effekt över hela staden. När även den tunga trafiken elektrifieras utökas nätverket av laddstationer för den tunga trafikens behov.

Staden har åtagit sig att följa lagen om rena fordon. I enlighet med detta köper staden även utsläppsfria person- och paketbilar, lastbilar och arbetsmaskiner för eget bruk. Laddinfrastruktur för dessa installeras på stadens baser.

Kaksi sähköautoa latautumassa, taustalla Helsingin tuomiokirkko