Begränsning

Det är nödvändigt att begränsa klimatförändringen, men samtidigt ger det oss en möjlighet att göra saker på ett smartare sätt. Helsingfors har som mål att vara klimatneutralt år 2030, utsläppsfritt år 2040 och klimatnegativt efter det. Helsingfors anpassar sig också till det förändrade klimatet och förbereder sig för de förändringar som klimatförändringen för med sig, till exempel extrema väderfenomen.

Maisemakuva Helsingistä, taustalla iltarusko