Klimatförändringen berör oss alla

Helsingfors strävar efter att bli klimatneutralt senast 2030 och anpassar sig till det förändrade klimatet. För att vi ska kunna genomföra klimatåtgärder i världsklass krävs insatser från oss alla, såväl invånare som företag. Helsingfors vill göra det så enkelt som möjligt att göra hållbara val.

Vehreä maisema, puro keskellä.
Kaivokatu Helsingin rautatieasema nedustalla, takana auringonnousu

Helsingfors begränsar utsläppen

Enligt åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030 ska staden minska utsläppen i synnerhet från trafiken, uppvärmningen och byggandet.

Se utsläppsutvecklingen
Maisemakuva Helsingistä, taustalla iltarusko

Klimatförändringen är redan här

De förändrade förhållandena i staden kräver att vi anpassar oss till nya utmaningar.

Läs mer om våra anpassningsåtgärder