Beredskap för havsvattenöversvämningar

Den sänkning av havsvattennivån som landhöjningen har orsakat i Helsingfors har stannat av, och i framtiden kommer havsnivån att stiga även vid Helsingfors kust. Hur mycket havsnivån stiger beror på hur mycket havsnivån i oceanerna stiger, men landhöjningen dämpar stigningen. Enligt ett genomsnittsscenario väntas havsnivån utanför Helsingfors stiga med omkring 30–40 centimeter före århundradets slut. Och det slutar inte där, utan havsnivån kommer att fortsätta stiga i åtminstone några hundra år när klimatet blir varmare.​

Nya områden i Helsingfors ska byggas på minst 2,80 meters höjd över havet, beräknat enligt högvattenståndet. Dessutom beaktas vågornas effekter i olika områden. Staden har utarbetat anvisningar för säker höjd för byggande vid Helsingfors stränder (2020).​

Helsingfors har utrett hur havsnivån kommer att stiga och hur man kan förbereda sig för det. I Helsingfors översvämningsstrategi (2010) sammanställdes åtgärder för skydd mot översvämningar, som har genomförts för att skydda områden som är känsliga för översvämningar. Planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbos kustområde (2021) innehåller mål för beredskapen för havsvattenöversvämningar. Staden måste planera och genomföra konkreta tekniska lösningar för enskilda objekt.

Meri etualalla, taustalla Helsingin tuomiokirkko ja muita rakennuksia

Staden har sammankallat en översvämningsgrupp, som inledde sitt arbete i juni 2023. Översvämningsgruppen samordnar stadens översvämningsskydd och bygger upp beredskap för att hantera översvämningar. Vid översvämningar leder räddningsverket verksamheten.​​