Merivesitulviin varautuminen

Helsingissä maankohoamisen aiheuttama merenpinnan lasku on pysähtynyt, ja jatkossa merenpinta nousee myös Helsingin rannikkoalueella. Merenpinnan nousun suuruus riippuu valtamerien pinnan noususta, mutta maankohoaminen kuitenkin vaimentaa pinnan nousua. Keskimääräisen skenaarion mukaan Helsingin kohdalla merenpinnan arvioidaan nousevan noin 30–40 senttimetriä tämän vuosisadan loppuun mennessä. Merenpinnan nousu ei pääty tähän, vaan maapallon lämpenemisen vuoksi merenpinta nousee ainakin satoja vuosia.​

Helsingin uusien alueiden alin rakentamiskorkeus on vähintään 2,80 metriä merenpinnan yläpuolella, ja se määräytyy tulvakorkeuden mukaan. Lisäksi huomioidaan aaltoilun vaikutus eri alueilla. Käytössä on Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla (2020) -ohje (pdf).​

Helsingissä on selvitetty merenpinnan nousua ja siihen varautumista. Helsingin tulvastrategiaan (2010, pdf) koottiin tulvasuojelutoimia, joita on toteutettu tulvaherkkien alueiden suojaamiseksi. Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa (2021) esitetään tavoitteet meritulviin varautumiseen. Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa konkreettiset tekniset ratkaisut yksittäisille kohteille.

Meri etualalla, taustalla Helsingin tuomiokirkko ja muita rakennuksia

Kaupungin tulvaryhmä on koottu, ja se aloitti työnsä kesäkuussa 2023. Tulvaryhmä koordinoi kaupungin tulvasuojelua ja varautuu tulvahallintaan. Tulvatilanteessa pelastuslaitos johtaa toimintaa.​​