Kilpailu tilasta

Rakennetuilla alueilla päällystetty pinta vähentää veden imeytymistä ja kerää lämpöä itseensä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä tämä johtaa tulvariskin ja lämpösaarekeilmiön voimistumiseen. Urbanisaatio pahentaa tilannetta kaupungeissa lisäämällä rakentamisen painetta uusille alueille ja tiivistämistä vanhoille, jolloin viherrakenne joka pystyisi viivyttämään vettä ja viilentämään ilmatilaa häviää. Syntyy kilpailua tilasta sekä maan päällä, että alla.​

Vesiä johdetaan rakennetuilla alueilla viemärissä. Viemäröinti ei kuitenkaan yksin pysty käsittelemään kasvavia sademääriä. Kantakaupungissa tilanne on erityisen haastava, sillä hulevesi kulkee jätevesiviemärissä, jonka kapasiteetti ei kestä rankkasateita ja jonka ylivuotovedet sisältävät jätevettä. Tosin erilliset sadevesiviemäritkään eivät ongelmaa yksin ratkaise, sillä niitäkään ei ole kustannustehokasta mitoittaa rankkasadetilanteisiin. Hulevesi myös kerää erilaisilta pinnoilta epäpuhtauksia, joten sadevesiviemäreistäkään hulevettä ei tulisi laskea suoraan vesistöön.​

Kaupungeissa hulevettä tulisi viivyttää erilaisissa viherrakenteissa, jotka pystyvät imemään veden tai hidastamaan sen purkua eteenpäin sekä viilentämään ilmatilaa. Viherrakenne pystyy myös puhdistamaan hulevettä suodattamalla siitä epäpuhtauksia.

Puro virtaamassa puistossa

Viherrakenne

Viherrakenteeseen lukeutuvat kaikki erilaiset pienemmät ja isommat viheralueet, esimerkiksi istutukset, painanteet, kosteikot, sadepuutarhat, metsäiset alueet ja niityt. Kaikki vihreä, ja erityisesti puut imevät vettä ja viilentävät haihduttamisen kautta ilmaa.

Viherrakenteella on monia hyötyjä. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisen lisäksi se tarjoaa virkistysmahdollisuuksia, parantaa mikroilmastoa, tukee monimuotoisuutta ja lisää viihtyisyyttä.