Rankkasateisiin varautuminen

Sadepisaroita ikkunassa, taustalla liikenteen valoja

1. Helsingissä on työn alla kantakaupungin hulevesitulvariskien selvittäminen erilaisille tulevaisuuden rankkasadeskenaarioille. Työssä tarkastellaan tulvivien alueiden lisäksi myös tulvista aiheutuvia potentiaalisia vahinkokustannuksia ja -vastuita. Työ valmistuu keväällä 2024.​

2. Seuraavassa vaiheessa määritetyille tulvatilanteille haetaan ratkaisuja ensisijaisesti käyttämällä luonnonmukaisia menetelmiä, jotka perustuvat viherrakenteen lisäämiseen (2024).​

3. Kolmas vaihe työssä on määrittää Helsingille varautumisen taso peilaten vahinko- ja ratkaisukustannusten suhteeseen erilaisissa rankkasadeskenaarioissa (2024-2025).​

4. Jatkotyönä koko Helsingin rankkasateisiin varautumisen vahvistamisessa on myös yhteistyössä HSY:n kanssa laadinnassa hydrologinen malli, joka käsittää sekä seka- ja hulevesiviemäriverkoston että avouomat ja ojat, joissa vesi kulkee. Tämän työn perusteella pystytään määrittämään kaupunginlaajuisesti tulva-alttiit alueet ja laatimaan näille varautumisen ratkaisuja ensisijaisesti luonnonmukaisin keinoin.