Luonnonmukainen hulevesien hallinta

Puro virtaamassa puistossa

Luonnonmukainen hulevesien hallinta, eli sadeveden imeyttäminen ja viivyttäminen viherrakenteeseen sen syntypaikalla, on rankkasadetulvien ehkäisyn kannalta välttämätöntä.​

Viherrakenteeseen lukeutuvat kaikki erilaiset pienemmät ja isommat viheralueet, kuten istutukset, painanteet, kosteikot, sadepuutarhat, metsäiset alueet ja niityt. Kaikki vihreä, erityisesti puut, imee vettä ja viilentää haihduttamisen kautta ilmaa.

Viherrakenteella on monia hyötyjä; ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisen lisäksi viherrakenne tarjoaa virkistysmahdollisuuksia, parantaa mikroilmastoa, tukee monimuotoisuutta ja lisää viihtyisyyttä. Viherrakenne pystyy myös puhdistamaan hulevettä suodattamalla siitä epäpuhtauksia. ​

Helsinkiin on rakennettu sekä yleisille että yksityisille alueille erilaisia luonnonmukaisia hulevesien hallintajärjestelmiä. Esimerkkeinä niistä toimivat

Maunulanpuiston hiekkasuodatusratkaisu sekä
Metsälän biohiilisuodatusalue,
jotka molemmat hallitsevat hulevettä sekä määrällisesti että laadullisesti.​