Hiilinegatiivista kaupunkia suunnitellaan jo nyt

Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, hiilinollaa vuoteen 2040 mennessä ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuutta. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa, että kaupungin rajojen sisällä syntyvien päästöjen tulee olla pienempiä kuin sen kyky sitoa hiiltä maantieteellisten rajojensa sisällä. Nykyiset toimet eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen.​

Pitkän aikajänteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen ei ole ainoastaan päästöoptimointia, vaan samalla on huomioitava muut planetaariset reunaehdot ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat sekä se, millainen vaikutus valituilla toimilla on elämisen edellytyksiin yleisesti.​

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä muutoksia nykyisiin suunnittelutapoihin ja toimintamalleihin (Kuva 1). Koska asetetut tavoitteet ovat uusia ja kunnianhimoisia, kaikkia ratkaisuja niiden saavuttamiseksi ei vielä tiedetä. Tulevaisuuden hiilinegatiivista kaupunkia kuitenkin suunnitellaan jo, sillä suunnitteluratkaisut tehdään pitkälle tulevaisuuteen.

Kuvaaja päästökehityksestä. Kokonaispäästöt laskevat vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä merkittävästi noin tasolta 2200 kt CO2e/vuosi tasolle 400 kt CO2e/vuosi.
Kuva 1. Kokonaispäästöt laskevat vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä merkittävästi noin tasolta 2200 kt CO2e/vuosi tasolle 400 kt CO2e/vuosi. Kuvalähde: WSP Finland Oy, 2023.