Helteisiin varautuminen

Ihmisiä menossa mereen uimaan

Helteet aiheuttavat jo nyt terveysvaikutuksia, ja jatkossa ilmasto lämpenee edelleen ja hellepäiviä tulee lisää. Helsingin on vähennettävä kuumuuden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia muun muassa haavoittuville ryhmille ja lievennettävä kaupungin lämpösaarekeilmiön kehittymistä viilentämällä kaupunkirakennetta.​

Seniorikeskuksiin, palvelutaloihin ja sairaaloihin tehdään viilennysratkaisuja. Ensisijaiset kohteet on tunnistettu, ja näihin on toteutettu erilaisia teknisiä ja passiivisia viilennysratkaisuja. Lisäksi kaupunki on laatinut ohjeen sisätilojen lämpöolojen hallinnasta. Kokonaisvaltaisen helteisiin varautumisen suunnitelman laadinta on myös käynnissä (2023-).​

Kuvaaja lämpösaarekeilmiöstä. Ilman lämpötila nousee asteittain ympäröiviltä maaseutualueilta kohti kaupungin ydinkeskustaa. Lämpötilan nousu ei välttämättä ole suoraviivainen kaupungin erilaisten rakennettujen alueiden ja virkistysalueiden takia.
Kuva 1. Kaavamainen kuva kaupungin lämpösaarekkeesta. Ilman lämpötila nousee asteittain ympäröiviltä maaseutualueilta kohti kaupungin ydinkeskustaa. Lämpötilan nousu ei välttämättä ole suoraviivainen kaupungin erilaisten rakennettujen alueiden ja virkistysalueiden takia. Kuva: NOOAn 2006 kuvaa mukaillen Achim Drebs.