Mitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen on?

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on toimintaa, jolla eri toimijat vähentävät, varautuvat ja sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin.​​
  • Sopeutumisella vähennetään ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen seurauksille​.​
  • Sopeutumisen toimilla on kaksi aikajännettä: sään ääri-ilmiöihin ja äkillisiin muutoksiin täytyy varautua nyt, ja samalla tulee sopeutua ilmaston pitkäaikaiseen (2050-2100) ja keskimääräiseen muutokseen.​
  • ​Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on paikkaan ja sen luontoon, olosuhteisiin, instituutioihin, yhteisöihin ja infrastruktuuriin sidottua toimintaa.
  • Sopeutumista ei voi siirtää toisille tai toisaalle – yhdessä kohteessa sopeutumiskyvyn parantaminen ei auta muualla (esimerkiksi tulvavallit suojaavat vain niiden takana olevia alueita)​.
  • Sopeutumiselle ei ole olemassa yhtä (numeerista) tavoitetta, vaan tavoitteena on oikea suunta kohti (liikkuvaa) maalia.
Kuvio sää- ja ilmastoriskeistä. Vaaratekijä, altistuminen, haavoittuvuus ja sopeutumiskyky yhdessä vaikuttavat ilmastoriskin muodostumiseen. Nämä neljä tekijää, ja siten riski, vaihtelevat ja muuttuvat ajan myötä.
Vaaratekijä (hazard), altistuminen (exposure), haavoittuvuus (vulnerability) ja sopeutumiskyky (adaptation) yhdessä vaikuttavat ilmastoriskin muodostumiseen. Nämä neljä tekijää, ja siten riski, vaihtelevat ja muuttuvat ajan myötä.
Aurinko pilkottaa puiden välistä jäisellä Suomenlahdella.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC määrittelee ilmastonmuutokseen liittyvän riskin muodostuvan kolmesta tekijästä: ilmastonmuutokseen liittyvästä vaaratekijästä, altistumisesta ja haavoittuvuudesta. 

Määritelmään lisätään usein myös toimijoiden sopeutumiskyky, eli kyky vähentää haavoittuvuutta ja altistumista, sekä kyky tehdä lyhyen aikavälin varautumis- ja pitkän aikavälin sopeutumistoimia.