Ilmastovastuullista ruokaa Helsingissä

Osana Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita myös ruoan tuotannon kulutusperäisiä päästöjä pyritään vähentämään kunnianhimoisesti Helsingin ruokapalveluissa, Palvelukeskus Helsingissä. Ruokapalvelujen hiilijalanjäljestä suurimman osan muodostaa syöty ruoka ja sen tuotanto – kasvisruoalla on pääsääntöisesti eläinperäisiä ruokia huomattavasti pienempi hiilijalanjälki. Loppuosa hiilijalanjäljestä muodostuu muun muassa ruokahävikistä, lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Niiden yhteenlaskettu osuus on noin 15 prosenttia.

Kasvisruoan käytön lisääminen – maito- ja lihatuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä

Helsingin tavoitteena on puolittaa maito- ja lihatuotteiden kulutus ruokapalveluissa vuoteen 2025 mennessä. Kuluneiden vuosien aikana kasvisruokalajien määrää on lisätty koulujen ja päiväkotien ruokalistoilla johdonmukaisesti ja liharuokia on korvattu kasvisruoan ohella myös siipikarjalla ja kalalla. Maidon rinnalle on lisätty kasvipohjaisia juomia: syksystä 2023 alkaen kaikki päiväkotilapset ovat saaneet halutessaan valita ruokajuomaksi rasvattoman maidon sijasta kaurajuoman. Tulevaisuudessa kasvisperäisen ruoan lisäämiselle ruokavaliossa on yhä suurempi paine myös ravitsemussuositusten näkökulmasta.

Kaksi lasta tarjottimen ja ruokalautasen kanssa koulussa.
Kuva: Juho Kuva.

Vastuullisesti hankittuja elintarvikkeita

Vastuullisuuskriteerien sisällyttäminen kaikkiin elintarvikehankintoihin on keskeinen osa Palvelukeskus Helsingin ilmastotyötä. Helsingin kaupungin hankintastrategian mukaisesti jokaisen hankinnan kohdalla arvioidaan, mitkä ovat tuotteen vastuullisuuden kannalta keskeisimpiä haasteita, ja kriteerit asetetaan sen mukaisesti. Näin tehden on onnistuttu esimerkiksi kirittämään markkinoilla toimivia yrityksiä heidän ilmastotyössään, kasvattamaan eläinperäisten tuotteiden kotimaisuusastetta ja tunnistamaan tiettyjä riskielintarvikkeita, joiden tuotannolla on suuria ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksia.

Ruokahävikki alas

Osana Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaa Palvelukeskus Helsinki on sitoutunut puolittamaan ruokapalveluissa syntymän ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä. Tämä on linjassa myös YK:n tavoitteen kanssa. Palvelukeskus Helsingillä on meneillään monia ison ja pienemmän mittakaavan toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi, joista voi lukea lisää kiertotalousvahdista.

Ruokakuljetusten päästöt

Kuljetusten osuus ruokapalvelun hiilijalanjäljestä on melko pieni, mutta ei merkityksetön, minkä takia myös kuljetukseen liittyviä ilmastotoimia tehdään. Lähtökohtaisena vaatimuksena kaikelle Palvelukeskus Helsingin käyttämälle kuljetuskalustolle on EURO6-päästöluokan toteutuminen, ja siirtyminen fossiilisista polttoaineista muihin käyttövoimiin, kuten sähköön, on jo hyvässä vauhdissa.