Pyöräliikenne

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman toimenpiteisiin kuuluvat pyöräilyn baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamissuunnitelman uudelleenohjelmointi vuoteen 2030 ja pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen.

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää muiden toimenpiteiden lomassa pyöräliikenteen määrien kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä. Tämän toteutuminen edellyttää pyöräliikenteen edellytysten parantamista kaiken ikäisille ja kaiken kykyisille ihmisille nopeammalla aikataululla, jota tehdään erityisesti pyöräliikenteen väylien toteutusta aikaistamalla.

Pyöräliikenteen väyläparannusten lisäksi on panostettava väylien kunnossapitoon, työmaa-aikaisiin järjestelyihin sekä viestintään. Tätä kokonaisuutta koordinoidaan toteuttamalla Pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa 2020-2025, jota ohjaa neljä kertaa vuodessa kokoontuva poikkihallinnollinen seurantaryhmä.

Kaksi aikuista ja lapsi pyöräilee pyörätiellä