Lämmitys ja hiilestä luopuminen

Talvimaisema, etualalla puita, takana Kalasataman tornit ja savupiippu

Lämmitys

Energiantuotanto ja -käyttö ovat merkittävässä roolissa Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Kaupungin oman rakennuskannan energiatehokkuutta parannetaan ja uusiutuvan energian määrää lisätään aina rakennusten perusparannusten yhteydessä, mutta myös erillisillä energiatehokkuusremonteilla.

Kaupungin omassa toimitilakannassa lämmitysmuotona on vuonna 2023 98-prosenttisesti kaukolämpö. Pieni osuus rakennuksista lämpenee yhä öljyllä tai suoralla sähköllä, mutta näissä kohteissa lämmitysmuotoja päivitetään jatkuvasti vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Myös lämpöpumppujen osuus kasvaa koko ajan.

Uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa selvitetään aina maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen kannattavuus. Päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumppu aina, jos se on teknisesti mahdollinen ja taloudellisesti kannattava. Lähes kaikissa uudisrakennushankkeissa päädytään lämpöpumppujärjestelmään, perusparannuksissa osuus on jonkin verran alhaisempi johtuen olemassa olevien rakennusten ja niiden tonttien rajoitteista.

Helsingin kaupungin ilmainen energianeuvonta taloyhtiöille

Hiilestä luopuminen

Hyppäys vihreään siirtymään konkretisoitui 1. huhtikuuta 2023, kun helsinkiläisiä lähes 50 vuotta palvellut Hanasaaren B-voimalaitos lopetti toimintansa. Kivihiiltä pääpolttoaineenaan käyttäneen laitoksen sulkeminen leikkasi hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja sen avulla otettiin iso harppaus kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuonna 2030. Hanasaaren sulkemisen vaikutukset eivät ole mitättömät valtakunnallisellakaan tasolla, sillä laitos tuotti viimeisinä vuosinaan noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä. 

Tulevaisuudessa Helsinki lämmitetään hajautetulla energiantuotannolla, jossa lämpö kerätään talteen useista eri lähteistä: maasta, ilmasta ja vedestä. Helen Oy tavoittelee hiilineutraalia energiajärjestelmää vuoteen 2030 mennessä sekä polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä.

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta järjestelmästä siirrytään sähköistyvään lämmöntuotantoon, jonka keskiössä ovat hukka- ja ympäristölämmöt, sähkökattilat ja kestävästi tuotettu bioenergia. Helsinkiläiskoteja ja -kiinteistöjä lämmittää muun muassa Katri Valan lämpöpumppulaitos, joka tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä. Lisäksi kaukolämmön huippukysyntää tasataan edistämällä kiinteistöjen kulutusjoustoa eli älykästä lämmönohjausta.