Viherrakenteen vahvistaminen

Puita vihreällä kumpareella Alppipuistossa.

Paras tapa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen on viherrakenteen lisääminen. Viherrakenteen ainutlaatuinen piirre on sen kyky tuottaa useita ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja taloudellisia sivuhyötyjä sekä samalla parantaa kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Kaikella viherrakenteella on vaikutusta, mutta erityisesti isot puut imevät ja haihduttavat vettä isoja määriä, mikä auttaa tulvansuojelussa sekä sitoo lämpöä ja viilentää ilmaa.​

Tonteille vihertehokkuutta

Tonttikohtainen viherkerroin on asemakaavoitukselle ja pihasuunnittelijoille tarkoitettu työkalu, jolla varmistetaan vihertehokkuustaso yksityisillä kerrostalotonteilla. Vuodesta 2020 viherkertoimen käyttöä on lähtökohtaisesti edellytetty sisällytettäväksi kaikkiin uusiin asemakaavoihin. Tämä tarkoittaa, että kaavojen perusteella tehtävän rakentamisen yhteydessä laadittavien pihasuunnitelmien tulee saavuttaa viherkertoimen tavoitetaso, jotta rakennuslupaa voidaan hakea. Tavoitetaso saavutetaan lisäämällä riittävästi erilaisia viherrakenteita pihasuunnitelmaan.

Tonttikohtaista viherkerrointa päivitetään tällä hetkellä painottumaan ensisijaisesti ohjaamaan viherrakennetta ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja monimuotoisuuden tukemiseen.​

Rakennusjärjestys

Uudessa, toukokuussa 2023 hyväksytyssä rakennusjärjestyksessä on kirjaus tonttikohtaisen viherkertoimen tavoitetason saavuttamisesta kaikessa tonttirakentamisessa (kuitenkin pois lukien rivi- ja omakotitaloalueet). Tämä tarkoittaa, että myös jo aikaisemmin hyväksyttyjen asemakaavojen perusteella tehtävän rakentamisen pihasuunnitelmien tulee saavuttaa viherkertoimen tavoitetaso, vaikka siitä ei olisi määräystä asemakaavassa.

Tämä määräys varmistaa sen, että kaikkien asemakaavojen perusteella tehtävän tonttirakentamisen tulee saavuttaa viherkertoimen tavoitetaso ja sen edellyttämä vihertehokkuus. ​

Parkkiruutujen muuttaminen

Kampissa, Kalliossa, Alppiharjussa ja Vallilassa yhteensä 17 parkkiruutua on muutettu istutuksiksi puille, pensaille ja perennoille. Työ valmistui syksyllä 2023.​

Arvo–hanke

ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa –hankkeessa päätavoitteena on viherrakenteen vahvistaminen tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa Suomessa ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Hankkeessa kasvatetaan viherrakenteen monihyötyisyyden ja sopeutumiseen vaikuttavuuden ymmärtämistä kaupunkiorganisaatiossa läpileikkaavasti toimialojen välillä asiantuntijoista päättävään tasoon ja eri yhteiskuntasektoreiden välillä. Arvo-hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta.