ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa

ARVO-hankkeen tavoite on säilyttää ja vahvistaa viherrakennetta tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi.


Kiihtyvä kaupungistuminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne tekevät kaupungeista yhä riskialttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä kuten laajoja hulevesitulvia ja pitkiä hellejaksoja, jotka aiheuttavat taloudellisia vahinkoja ja uhkaavat ihmisten ja muun lajiston terveyttä, hyvinvointia ja jopa henkeä. Kaupunkien monipuolinen viherrakenne on avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeuduttaessa. Kun viherrakennetta vaalitaan jo nyt, sillä on aikaa kasvaa kaupunkien tarvitsemaksi turvaksi. Runsaan ja riittävän kaupunkivihreän avulla varmistetaan myös luonnon monimuotoisuus.


Kaiken hyvinvoinnin pohjana on toimivat ekosysteemit. Kaupunkivihreän avulla tuotetaan ekosysteemipalveluita, kuten imeytetään hulevesiä, viilennetään rakennuksia ja sidotaan hiiltä. Pitkällä tähtäimellä investoinnit viherrakenteeseen ja sen kehittämiseen tuovat säästöjä, sillä lievennämme muuttuvasta ilmastosta aiheutuvia riskejä. Monimuotoinen kaupunkivihreä sopeutuu ilmastonmuutokseen paremmin.


Kasvavilla kaupunkialueilla viherrakenteen vahvistaminen vaatii uudenlaisia, yhdessä muotoiltuja kaupunkikehittämisen periaatteita sekä työkaluja suunnittelun avuksi. ARVO-hankkeessa kehitämme työkalua, alueellista viherkerrointa, sekä ekosysteemipalveluiden että luonnon monimuotoisuuden määrän ja laadun arviointiin. Työkalua hyödyntämällä viherrakenteen säilyttäminen ja kehittäminen asetetaan etusijoille maankäytön suunnittelussa.


Osallistu hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin, lue verkkosivuiltamme lisää viherrakenteen nykytilasta, työkalun pilotoinnista ja käyttöönotosta – tule mukaan antamaan viherrakenteelle sille kuuluva arvo.

ARVO-hanke

Toimintavuodet
10/2023 – 12/2025

Vastuuhenkilö
Projektipäällikkö
Maija Bergström
etunimi.sukunimi@hel.fi
09 310 526 67

Muut henkilöt
Maisema-arkkitehti
Antti Hannula
etunimi.sukunimi@hel.fi
09 310 526 85


Rahoittajat
Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella (70%), rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto.

Kerrostalo osittain puiden peitossa.

ARVO-hankkeessa

Laaditaan nykytilakatsaus viherrakenteen huomioimisesta maankäytön suunnittelussa

Kehitetään työkalu, alueellinen viherkerroin, joka soveltuu ekosysteemipalveluiden että luonnon monimuotoisuuden määrän ja laadun arviointiin

Testataan työkalun toimivuutta pilotoimalla sitä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä liitännäispartnerikaupungeissa

Tutkitaan kehitettävän työkalun vaikuttavuutta

Osallistetaan kaavoituksesta vastaavat ammattilaiset työkalun kehittämiseen ja opastetaan sekä koulutetaan heitä sen käyttöön

Vahvistetaan kaupunkien johdon ja päättäjien ymmärrystä viherrakenteen merkityksestä ja vaikutuksesta ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa

Laaditaan kaupungeille viherrakenteen vahvistamisen kansalliset suositukset

Helsingin osahanke: Helsinki vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumistaan ja luonnon monimuotoisuutta

Helsinki on ARVO-hankkeen päätoteuttaja, ja edistää hankkeella kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumista. Työkalua kehitetään laskemalla alueellista viherkerrointa kolmelta alueelta, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Kalliossa tutkitaan viherrakenteen lisäämistä tavalla, joka huomioi alueen arvokkaat ominaispiirteet sekä soveltuu tiiviiseen kantakaupungin ympäristöön. Vehreässä Kallahdessa selvitetään luonnon monimuotoisuuden tukemista ja lisäämistä, ja alueen uudistuessa läpäisevien pintojen määrää pyritään lisäämään. Pukinmäenrannassa kaavoitetaan uutta aluetta, joka sijoittuu luontoarvoiltaan tärkeään Vantaanjoen varteen. Tavoitteena on toteuttaa uudisrakentaminen luontoarvot ja arvokas kulttuurimaisema huomioiden.

Kehitettävän työkalun avulla voidaan tunnistaa entistä tarkemmin viherrakenteen tuottamat arvot, ja etsiä sen avulla suunnitteluratkaisuja, joissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuus toteutuu aiempaa vahvemmin.

Hankkeen verkkosivu: ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa – Green Building Council Finland (figbc.fi)

Nuoria piknikillä kesäpäivänä.

Lisätiedot

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Hankekumppaneina toimivat Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Green Building Council Finland.

Liitännäispartnereina mukana pilotoimassa Lahti, Jyväskylä, Järvenpää, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku.
Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella (70%), rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.