Sopeutuminen

Pisaroita ikkunassa

Meneillään oleva ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen ja pääkaupunkiseudun olosuhteisiin. Ilmasto on jo muuttunut.

Muutoksen voimakkuus riippuu päästöistä, ja siksi ilmastonmuutoksen hillintä on ensisijaista, mutta myös muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen on välttämätöntä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista ilmastollisiin muutoksiin minimoimalla niiden haittoja ja hyödyntämällä mahdollisia etuja. Kaupungeilla on tässä erityinen rooli, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat erityisen voimakkaasti kaupunkeihin, ja suuri osa sopeutumisen keinoista on kaupunkien toimivallassa.