Maunulan hiekkasuodatusratkaisu

Maunulanpuiston hulevesien hiekkasuodatusratkaisu.
Kuva: Eeva Eitsi.

Maunulanpuiston hulevesien hiekkasuodatusratkaisu toteutettiin vuonna 2015. Sen valuma-alue on noin 15 hehtaaria, ja sen sijainti näkyy alla olevasta karttakuvasta. Ratkaisu puhdistaa Pohjois-Pasilan hulevesiä ennen niiden laskemista Haaganpuroon.​

Suodatusalue pystyy käsittelemään ja puhdistamaan normaalit sademäärät. Kovan rankkasadetapahtuman yhteydessä osa vedestä kulkee ratkaisun vieressä ylivuotoreittinä toimivassa ojassa, joka laskee vedet toiseen pieneen laskeutusaltaaseen ennen puroa.​

Ratkaisun puhdistustoimivuutta on tutkittu ja se poistaa hyvin öljyt, fosforin sekä raskasmetallit vedestä. 

Kuva: Eeva Eitsi.

Hiekkasuodatusratkaisun valuma-alue ja rakenne

  1. Sade- ja sulamisveden keräysalue​
  2. Vesi johdetaan Metsäläntien alta viemäriputkea pitkin laskeutusaltaaseen ​
  3. Laskeutusallas, jonka pohjalle kiintoaines laskeutuu ​
  4. Biosuodatusalue: Vettä viivytetään suodattimen päällyskerroksessa, jossa kosteikkokasvillisuus sitoo ravinteita ja raskasmetalleja. Vesi suodattuu edelleen hiekkakerrostumiin, jossa ravinteita ja haitta-aineita poistuu mikrobiologisten prosessien avulla​
  5. Puhdistettu vesi johdetaan kaivon ja viemäriputken kautta Haaganpuroon