Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Kaupunki on allekirjoittanut seuraavat energiatehokkuussopimukset:

  • Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) vuosille 2017 – 2025 työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton kanssa. Helsinki on sitoutunut 61 GWh:n energiansäästöön sopimuskauden aikana.
  • Vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimus (VAETS) vuosille 2017 – 2025 ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston kanssa. Vuokra-asuntoja koskevassa erillisessä energiatehokkuussopimuksessa on sitouduttu 55,7 GWh:n energian-säästöön sopimuskauden aikana.
  • Helen Oy:n energiatehokkuussopimus Elinkeinoelämän Keskusliiton ja työ- ja elinkeino-ministeriön kanssa vuosille 2017 – 2025. Helen sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta 5,4 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.
Kuvaajat KETS ja VAETS sopimuskauden energiansäästötavoitteesta ja toteumasta (GWh) vuoteen 2020

KETS

  • Vuodelle 2020 asetetusta energiansäästön välitavoitteesta (32,7 GWh) saavutettiin vain 50 %
  • Kansallista määräystasoa energiatehokkaamman rakentamisen energiansäästövaikutuksien arviointi on kesken

VAETS

  • Vuodelle 2020 asetettu energiansäästön välitavoite (29,7 GWh) saavutettiin, jopa ylitettiin
  • Energiansäästötoimenpiteiden toteutus kytkettiin osaksi tulospalkkiota