Helsingin ilmastoriskit

Helsingin rautatieasema illalla vesisateessa, ihmisiä pääovella.

Helsingin ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit on arvioitu vuonna 2018. Arvioinnissa tarkasteltiin riskien suuruutta, suuntaa ja toteutumisen aikajännettä. Rankkasateet ja niistä aiheutuvat hulevesitulvat sekä äärimmäinen kuumuus saivat korkean riskiluokituksen lyhyellä ajanjaksolla.​

Rankkasateet ja niistä aiheutuvat hulevesitulvat sekä äärimmäinen kuumuus saivat korkean riskiluokituksen lyhyellä ajanjaksolla. Pidemmällä tähtäimellä myös esimerkiksi merivesitulva, myrskyt ja biologiset riskit kuten kasvien tuholaiset tai erilaiset taudit kasvavat. Riskit on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko on luettavissa myös saavutettavassa muodossa.

Taulukko ilmastoriskeistä. Rankkasateet ja niistä aiheutuvat hulevesitulvat sekä äärimmäinen kuumuus saivat korkean riskiluokituksen lyhyellä ajanjaksolla. Pidemmällä tähtäimellä myös esimerkiksi merivesitulva, myrskyt ja biologiset riskit kuten kasvien tuholaiset tai erilaiset taudit kasvavat.