Ilmastoriskitaulukko

IlmastoriskiRiskitasoVaikutustasoArvioitu muutos voimakkuudessaArvioitu muutos esiintymistiheydessäAikajänne
Äärimmäinen kuumuuskorkeakorkeakasvavakasvava5 – 15 vuotta
Rankkasateetkorkeakorkeakasvavakasvavaalle 5 vuotta
Hulevesitulvatkorkeakorkeakasvavakasvavaalle 5 vuotta
Lumisateetkohtalainenkohtalainen?laskevaalle 5 vuotta
Merivesitulvatkohtalainenkohtalainenkasvavakasvava5 – 15 vuotta
Kuivuuskohtalainenmatalakasvavakasvava5 – 15 vuotta
Voimakas tuulikohtalainenkohtalainen??alle 5 vuotta
Äkillinen merenpinnan nousukohtalainenkohtalainenkasvavakasvava5 – 15 vuotta
Ukkosmyrskytkohtalainenmatalakasvavakasvavaalle 5 vuotta
Merenpinnan nousukohtalainenkohtalainenkasvavakasvavayli 15 vuotta
Kasvien tuholaisetkohtalainenkohtalainenkasvavakasvavaalle 5 vuotta
Vektorivälitteiset tauditkohtalainenkohtalainenkasvavakasvavaalle 5 vuotta
Maastopalotmatalamatala?kasvavaalle 5 vuotta
Veden välityksellä leviävät tauditmatalakohtalainen?kasvavaalle 5 vuotta
Äärimmäinen kylmyysmatalamatalalaskevalaskeva5 – 15 vuotta