Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma

Hiilineutraalius tarkoittaa pyrkimystä siihen, ettei Helsingin toiminta aiheuta ilmaston lämpenemistä. Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Kaupungin päästöistä vähintään 80 prosenttia pyritään leikkaamaan päästövähennystoimenpiteillä, ja korkeintaan 20 prosenttia voidaan kompensoida. Tavoite koskee suoria päästöjä (ns. Scope 1 ja 2), ja vertailuvuosi on 1990.

Helsingin suorien päästöjen merkittävimmät päästölähteet ovat lämmitys, liikenne ja sähkö. Kohti hiilineutraaliutta päästäänkin etenkin rakennuksissa tehtävillä energiatehokkuustoimenpiteillä, vähäpäästöisillä liikenneratkaisuilla ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta lämmön- ja sähköntuotannossa.

Muutoksen mahdollistamiseksi kaupunki on päivittänyt Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman (pdf) keväällä 2024. Päivitetyssä ohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Toimenpiteitä päivitetään jatkossa vuosittain. Ohjelman toimenpiteiden ja päästövähennysten toteutumista voi seurata päästöseurantasivulla.

Muutos syntyy yhdessä

Kaupunki pystyy vaikuttamaan vain osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Lisäksi hiilineutraalisuustavoitteen ulkopuolelle jäävät epäsuorat päästöt, jotka syntyvät alueen ulkopuolella. Suurin osa suorista ja epäsuorista päästöistä aiheutuvat helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

Kaivokatu Helsingin rautatieasema nedustalla, takana auringonnousu

Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma