Kolneutralt Helsingfors

Helsingfors strävar efter att bli klimatneutralt, alltså att verksamheten i staden inte ska bidra till att värma upp klimatet. Stadens mål är att fram till år 2030 minska de direkta utsläppen med 80 procent jämfört med jämförelseåret 1990. De återstående utsläppen kan kompenseras. Fram till år 2022 hade vi uppnått en utsläppsminskning på 25 procent.

De viktigaste källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är uppvärmning, trafik och el. Vi når vårt klimatneutralitetsmål främst genom åtgärder för energieffektiviteten i byggnader, utsläppssnåla trafiklösningar samt en större andel förnybar energi i värme- och elproduktionen.

För att möjliggöra förändringen uppdaterade staden sitt utsläppsminskningsprogram Kolneutralt Helsingfors (pdf) hösten 2022. Det uppdaterade programmet fokuserar särskilt på åtgärdernas effekter. Åtgärderna kommer framöver att uppdateras årligen. Du kan se hur åtgärderna och utsläppsminskningarna enligt programmet förverkligas på vår webbplats för uppföljning av utsläpp.

Vi åstadkommer en förändring tillsammans

Staden kan bara påverka en del av de utsläpp som uppstår i Helsingfors. Indirekta utsläpp, som uppstår utanför området, inkluderas inte heller i målet för klimatneutralitet. Största delen av de direkta och indirekta utsläppen beror på helsingforsarnas boende, resor och konsumtion. Därför måste alla helsingforsare vara med och bekämpa klimatförändringen.

Kaivokatu Helsingin rautatieasema nedustalla, takana auringonnousu

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors