En klimatnegativ stad planeras redan

Helsingfors stad strävar efter att kli klimatneutralt senast år 2030, nollställa sina utsläpp senast 2040 och bli klimatnegativt efter det. Klimatnegativitet innebär att de utsläpp som uppstår inom stadens gränser ska vara mindre än förmågan att binda kol inom stadens geografiska gränser. Nuvarande insatser räcker inte för att nå målet.​

Att uppnå de långsiktiga utsläppsminskningsmålen handlar inte bara om utsläppsoptimering, utan man måste också beakta de övriga villkor som planeten ställer, rättviseperspektiv samt hur de valda åtgärderna påverkar förutsättningarna för livet i allmänhet.​

För att vi ska kunna uppnå målen krävs betydande förändringar i våra nuvarande sätt att planera och arbeta (figur 1). Eftersom målen är nya och ambitiösa känner vi inte ännu till alla lösningar för att uppnå dem. Framtidens klimatnegativa stad är ändå redan under planering, eftersom lösningar planeras långt in i framtiden.

City of Helsinki in the background in the sunset, photo taken from the Suomenlinna ferry.