Klimathållbart Stara

Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster, Stara, sköter renhållningen och underhållet av allmänna områden inom sitt ansvarsområde. Stara sköter också renhållningen och underhållet av konstruktioner i skärgården och havsområden, på stränderna och i naturskyddsområden.

De viktigaste åtgärderna för begränsning av klimatförändringen i Staras egen verksamhet är energioptimering av fastigheter, användning av förnybar diesel, köp av förnybar el, anskaffning och hyrning av elektrisk materiel samt installation av laddstationer för elbilar vid baserna. Stara ansvarar också för anskaffningen av elbilar både till sin egen verksamhet och till stadens övriga organisation. Staras återvinning har hand om försäljningen av möbler och annan utrustning som Helsingfors stads organisationer tagit ur bruk.

Stara och anpassning

Extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen påverkar Staras arbete i hög grad. Variationer i havsnivån, översvämningar i Vanda å, störtregn, stora snömängder, hård köld, snabba variationer i vädret, stormar och torka har blivit vanligare under de senaste decennierna.

De förändrade väderförhållandena skadar konstruktioner och skogar, medför behov av följevärme för rör och avloppsledningar samt ökar behovet av sandning på allmänna områden och bevattning under vårtorka och långa torrperioder.

Översvämningar och kraftiga regn kräver också ofta planer för hållbarare strukturer för att styra vatten och stödja jordlager i händelse av översvämning.

Läs mera om Stara och ansvar.