Klimatfostran i Helsingfors

Fostrans- och utbildningssektorn stärker kunskaperna om klimatet bland elever i alla åldrar. Klimatfostran börjar redan i småbarnspedagogiken, där barnen får studera klimatförändringens effekter tillsammans med rävar. Man kan till exempel prata med Kockräven om klimatvänlig mat eller läsa böcker om klimatet tillsammans med Berättarräven. KETTU-modellen utvidgas till grundskolan våren 2024, och nya berättelser om Asien och Afrika inkluderas med hjälp av Tibeträven och Ökenräven.

I grundskolan lär man sig om bekämpning av klimatförändringen även genom kunskap i cirkulär ekonomi. På andra stadiet erbjuder stadens gymnasier exempelvis studieavsnitt om Kolneutralt Helsingfors, och yrkesinstitutet Stadin AO utvidgar sin klimatvänliga verksamhet till alla branscher.