Cykeltrafik

Till åtgärderna i utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors hör att omarbeta planen för nätverket av cykelbanor och målnätverket för cykeltrafik för att förverkliga programmet för främjande av cykling fram till 2030.

Eftersom klimatneutralitetsmålet har tidigarelagts har vi blivit tvungna att se över de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors. När det gäller cykeltrafik hade vi identifierat en utsläppsminskningspotential på två procent, som krävde att mängden cykeltrafik skulle fördubblas fram till 2035. För att uppnå klimatneutralitet redan år 2030 måste vi alltså, vid sidan av andra åtgärder, fördubbla cyklingen fram till år 2030. För att uppnå detta måste vi förbättra förutsättningarna för cykling för personer i alla åldrar och med alla nivåer av förmåga enligt en snabbare tidtabell. Detta gör vi i synnerhet genom att tidigarelägga byggandet av cykelvägar.

Förutom att bygga ut cykelvägarna måste vi satsa på underhållet av dem, arrangemang under byggtiden samt kommunikation. Vi samordnar denna helhet genom programmet för utveckling av cykeltrafiken 2020–2025, som leds av en tväradministrativ uppföljningsgrupp som samlas fyra gånger per år.

Kaksi aikuista ja lapsi pyöräilee pyörätiellä