Anpassning

Pisaroita ikkunassa

Den pågående klimatförändringen påverkar förhållandena i Finland och huvudstadsregionen. Klimatet har redan förändrats.

Hur kraftiga förändringarna blir beror på utsläppen, och därför prioriteras begränsning av klimatförändringarna, men vi måste också anpassa oss till de förändrade förhållandena.

Anpassning till klimatförändringen innebär att naturen och människan anpassar sig efter förändringarna i klimatet genom att minimera deras negativa effekter och dra nytta av eventuella fördelar. Städerna har en särskild roll att spela i detta, eftersom städerna drabbas särskilt hårt av effekterna av klimatförändringarna och en stor del av metoderna för anpassning är sådant som städerna kan göra.