Klimatnegativitet

Helsingfors stad strävar efter att kli klimatneutralt senast år 2030, nollställa sina utsläpp senast 2040 och bli klimatnegativt efter det. Klimatnegativitet innebär att de utsläpp som uppstår inom stadens gränser ska vara mindre än förmågan att binda kol inom stadens geografiska gränser. För att vi ska kunna uppnå målen krävs betydande förändringar i våra nuvarande sätt att planera och arbeta.