Hållbar kollektivtrafik

I linje med målen i stadens strategi fokuserar vi i arbetet för ett klimatneutralt Helsingfors särskilt på att elektrifiera trafiksystemet samt främja hållbara och smarta trafiklösningar. När strategin förverkligas kommer också de hälsofarliga utsläppen från trafiken att minska klart.

Helsingfors strävar efter att styra stadens tillväxt i enlighet med klimatmålen. Kollektivtrafiken utvecklas i synnerhet genom planering och byggande av snabbspårvägar. Genom planeringen av markanvändningen möjliggör vi kortare resor i vardagen och bättre tillgång till hållbara transportformer, när stadsstrukturen förtätas i synnerhet kring knutpunkter för spårtrafiken. Läs mer om planerna och generalplanen.

Etualalla raitiovaunu, taka-alalla Helsingin rautatieasema

Helsingfors samarbetar med regionens kommuner och strävar efter att påskynda sökandet efter regionala lösningar för att minska utsläppen från trafiken. Detta arbete sker bland annat i samband med MBT-planeringen.

MBT-samarbete
Suomenlinnan lautta jonka kannella ihmisiä, tustalla tuomiokirkko auringonlaskussa.

Stadstrafik Ab ansvarar för att bygga infrastruktur för kollektivtrafik samt för metro- och spårvagnstrafiken och underhållet av materiel. Bolaget ordnar också stadscykeltjänster och trafikerar till Sveaborg med färja genom sina dotterbolag.

Utgångspunkten är att producera hållbara mobilitetstjänster som minskar utsläppen från trafiken och möjliggör en tät stadsstruktur som baserar sig på spårtrafik.

Programmet Hilkka för koldioxidneutral stadstrafik
Sininen HSL-bussi etualalla, taustalla puisto ja keskuskirjasto Oodi.

Helsingforsregionens trafik (HRT) har som mål att minska när- och koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken med över 90 procent (2010–2025). Ett mål är också att minst 30 procent av HRT:s bussar (ca 400 st.) ska vara eldrivna senast 2025.

HRT: Mot en klimatneutral kollektivtrafik