Vad innebär det att anpassa sig till klimatförändringen?

  • Anpassning till klimatförändringen är åtgärder genom vilka olika aktörer minskar, förbereder sig för och anpassar sig till klimatförändringen och dess effekter.​​
  • Anpassning minskar människors, samhällets och naturens sårbarhet för klimatförändringarnas konsekvenser​.​
  • Anpassningsåtgärderna har två tidshorisonter: vi måste förbereda oss för extrema väderfenomen och plötsliga förändringar redan nu, och samtidigt måste vi anpassa oss till klimatet på lång (2050–2100) och medellång sikt.​
  • ​Anpassningen till klimatförändringen är knuten till en plats och dess natur, förhållanden, institutioner, samhällen, infrastruktur och så vidare.Det går inte att överlåta anpassningen till andra eller någon annanstans – förbättrad anpassningsförmåga på ett ställe hjälper inte på andra håll (översvämningsvallar skyddar till exempel bara de områden som ligger bakom dem).
  • Det finns inte ett enskilt (numeriskt) mål för anpassningen, utan vi strävar efter att hitta rätt riktning mot ett (rörligt) mål.
Aurinko pilkottaa puiden välistä jäisellä Suomenlahdella.

Enligt den mellanstatliga klimatpanelen IPCC består risker som anknyter till klimatförändringen av tre faktorer: faror som anknyter till klimatförändringen, exponering och sårbarhet. 

Även aktörernas anpassningsförmåga, alltså förmåga att minska sårbarheten och exponeringen samt förmåga att vidta kortsiktiga beredskapsåtgärder och långsiktiga anpassningsåtgärder, läggs ofta till i definitionen.