Ett gott liv i en klimatneutral stad

Ingen av oss vet hur framtiden kommer att se ut. Klimatnegativitet är ett långsiktigt mål, och visionen behöver inte begränsa sig till sådant som är möjligt eller uppnåeligt under de närmaste åren. Det finns många olika vägar till en klimatnegativ framtid.​

Att uppnå klimatneutralitetsmålet innebär inte bara att vi avstår från sådant som vi är vana vid, utan med god planering kan vi också få ett gott liv av ett nytt slag och leva på ett sätt som respekterar allt liv.​

Den föränderliga framtiden utmanar vår förmåga att föreställa oss saker. Det är ofta svårt att föreställa sig en okänd framtid, så det är viktigt att skapa förutsättningar för diskussion som hjälper oss att förhålla oss till framtiden.​

Olika metoder har utvecklats för att underlätta detta, och fler metoder kommer hela tiden. Genom metoderna vill vi öppna upp en bredare diskussion för att reflektera kring och konkretisera möjliga framtider!​

  • Enkäten Kohti hiilinegatiivista kaupunkia (Mot en klimatneutral stad) för sakkunniga, vars mål är att konkretisera de åtgärder som behövs för att uppnå målen och föreställa sig en stund i en klimatnegativ stad.​
  • Brädspelet Hiilinegatiivinen kaupunki (Klimatnegativ stad), vars syfte är att åskådliggöra förändringens skala och olika villkor som man måste beakta när den konkretiseras.​
  • Rollspelet Sadan kilon kaupunki (En hundra kilos stad), vars syfte är att hjälpa deltagaren att förstå effekterna ur olika personers, kommande generationers och andra arters perspektiv.
Lautapeli ja sen nappuloita
Hiilinegatiivinen kaupunki -lautapeli.