Kontaktuppgifter och media

Klimatdirektör, åtgärdsplanen Kolneutralt Helsingfors
Hanna Wesslin
tfn 09 310 29127
hanna.wesslin@hel.fi

Klimatteamet
Johanna af Hällström
tfn 09 310 32044
johanna.afhallstrom@hel.fi

Meddelanden

Våra senaste pressmeddelanden finns att läsa och beställa via STT:s nyhetsrum:

Meddelanden från stadsmiljösektorn i Helsingfors

Meddelanden från Helsingfors stadskansli

Anpassning till klimatförändringen
Susanna Kankaanpää, miljöplanerare
tfn 09 310 21499
susanna.kankaanpaa@hel.fi

Anpassning till klimatförändringen, projektarbete
Kajsa Rosqvist, miljöplanerare
tfn 09 310 32058
kajsa.rosqvist@hel.fi