Klimatvänlig mat i Helsingfors

Som en del av Helsingfors klimatmål strävar vi också ambitiöst efter att minska de konsumtionsbaserade utsläppen från livsmedelsproduktionen i Helsingfors stads måltidstjänster inom Palvelukeskus Helsinki. Största delen av måltidstjänsternas koldioxidavtryck är kopplad till den mat som äts och produktionen av den – vegetarisk mat har i regel ett betydligt mindre koldioxidavtryck än animaliska livsmedel. Resten av koldioxidavtrycket beror bland annat på matsvinn, uppvärmning och elförbrukning. Deras sammanlagda andel är omkring 15 procent.

Mer vegetarisk mat – förbrukningen av mjölk- och köttprodukter ska halveras före 2025

Helsingfors strävar efter att halvera förbrukningen av mjölk- och köttprodukter i måltidstjänsterna fram till år 2025. Under de senaste åren har vi ökat antalet vegetariska rätter på skolornas och daghemmens menyer, och kötträtter har förutom med vegetariskt också ersatts med fjäderfä och fisk. Vi har också börjar erbjuda växtbaserade drycker vid sidan av mjölk: sedan hösten 2023 har alla daghemsbarn fått möjlighet att välja havredryck i stället för fettfri mjölk till maten. I framtiden ökar trycket på att utöka andelen växtbaserade livsmedel i kosten allt mer, även med tanke på näringsrekommendationerna.

Kaksi lasta tarjottimen ja ruokalautasen kanssa koulussa.
Bild: Juho Kuva.

Ansvarsfullt anskaffade livsmedel

Att integrera hållbarhetskriterier i alla matinköp är en viktig del av Palvelukeskus Helsinkis klimatarbete. Enligt Helsingfors stads upphandlingsstrategi ska man i samband med varje upphandling bedöma vilka som är de viktigaste hållbarhetsutmaningarna när det gäller produkten i fråga, och sedan ställa upp kriterier enligt detta. På detta sätt har vi exempelvis kunnat sporra företag på marknaden i deras klimatarbete, öka andelen inhemska animaliska produkter och identifiera vissa risklivsmedel vars produktion har stora effekter på klimatet och den biologiska mångfalden.

Mindre matsvinn

Som en del av Helsingfors stads åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi och delningsekonomi har Palvelukeskus Helsinki förbundit sig till att halvera matsvinnet i måltidstjänsterna fram till år 2030. Detta är också i linje med FN:s mål. Palvelukeskus Helsinki tillämpar många större och mindre åtgärder för att minska svinnet, som man kan läsa mer om i Cirkulärekonomikollen (länken öppnas i en ny flik).

Utsläppen från mattransporter

Transporterna står för en ganska liten, men ändå inte obetydlig, andel av måltidstjänsternas koldioxidavtryck. Därför vidtas klimatåtgärder även i anknytning till transporterna. Ett primärt krav för all transportmateriel som Palvelukeskus Helsinki använder är att den ska uppfylla kraven för utsläppsklassen EURO6, och övergången från fossila bränslen till andra drivkrafter, såsom el, är redan på gång.