Naturenlig hantering av dagvatten

Puro virtaamassa puistossa

Naturenlig hantering av dagvatten, det vill säga att man låter regnvatten sugnas upp och bromsas av grönstrukturer på de platser där det uppstår, är nödvändig för att förebygga översvämningar vid störtregn.​

Som grönstrukturer räknas alla mindre och större grönområden, exempelvis planteringar, sänkor, våtmarker, regnträdgårdar, skogsområden och ängar. All grönska, i synnerhet träd, suger upp vatten och gör luften svalare genom avdunstning. Grönstrukturer ger många fördelar. Förutom att lindra effekterna av klimatförändringen erbjuder de också rekreationsmöjligheter, förbättrar mikroklimatet, stöder mångfalden och ökar trivseln. En grönstruktur kan också rena dagvatten genom att filtrera bort föroreningar. ​

Olika system för naturenlig hantering av dagvatten har byggts på såväl allmänna som privata områden i Helsingfors. Här berättar vi som exempel om två av dem:

– sandfiltreringslösningen i Månsasparken, och
– filtreringsområdet med biokol i Krämertsskog,

som bägge hanterar dagvatten både kvantitativt och kvalitativt.​