Trafik

Omkring 21 procent av Helsingfors stads koldioxidutsläpp kommer från trafiken. Av detta kommer 56 procent från personbilar, 20 procent från tung trafik, 16 procent från vattenburen trafik och 6 procent från busstrafik.

Enligt Helsingfors klimatstrategi måste även trafikutsläppen minskas drastiskt. Detta kräver

  • utveckling av rutterna för gång och annan lätt trafik
  • bättre tillgång till kollektivtrafik
  • samt att privatbilismen görs mer koncentrerad/smidig/förnuftig och elektrifieras.

Riktlinjer för trafikplaneringen har utarbetats utgående från målen för trafiksystemet. En allmän princip i planeringen av trafiken är att först beakta den svagaste partens, alltså fotgängarnas, behov. Sedan beaktar man i tur och ordning cyklister, kollektivtrafik, näringslivets transporter och personbilstrafiken.

Pyöräilijä ja kuva pyöräilymerkistä asfaltissa.