Hyvä elämä hiilinegatiivisessa kaupungissa

Kukaan meistä ei ole käynyt tulevaisuudessa ja nähnyt millaista siellä on. Hiilinegatiivisuus on pitkän aikavälin tavoite, eikä visioinnin ole tarvetta rajoittua asioihin, jotka ovat mahdollisia tai saavutettavissa vielä lähivuosina. Hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen on monta erilaista polkua.​

Hiilinegatiivisuustavoitteen saavuttaminen ei tarkoita vain totutuista asioista luopumista, vaan hyvin suunniteltuna mahdollistaa uudenlaisen hyvän elämän ja elämää kokonaisvaltaisesti kunnioittavalla tavalla.​

Muuttuva tulevaisuus haastaa ihmismielen ja hahmotuskyvyn rajat. Tuntemattoman tulevaisuuden kuvittelu koetaan usein haastavaksi, jonka vuoksi on tärkeää luoda keskusteluihin olosuhteet, jotka tukevat tulevaisuuteen asettumista.​

Kuvittelun helpottamiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä ja menetelmävalikoima laajentuu jatkuvasti. Menetelmillä haluamme avata laajemman keskustelun toivottavien tulevaisuuksien pohdintaan ja konkretisointiin!​

  • Kohti hiilinegatiivista kaupunkia -asiantuntijakysely, jonka tarkoituksena on konkretisoida tavoitteiden saavuttamisen vaatimia keinoja sekä kuvitella hetki tulevaisuuden hiilinegatiivisessa kaupungissa.​
  • Hiilinegatiivinen kaupunki -lautapeli, jonka tarkoituksena on hahmottaa muutoksen mittakaavaa ja erilaisia reunaehtoja, jotka sen konkretisoinnissa tulee huomioida.​
  • Sadan kilon kaupunki -roolipeli, jonka tarkoituksena on tehdä ymmärrettävämmäksi vaikutuksia erilaisten henkilöiden, tulevien sukupolvien ja muiden lajien näkökulmasta.
Värikäs lautapeli ja sen pelinappuloita kasoissa.
Hiilinegatiivinen kaupunki -lautapeli.