Eurooppalaiset kaupungit vauhdittavat päästöttömien työmaiden toteutumista

Hämeentien työmaa.
Bild: Susa Junnola.

Helsingin kaupunki tavoittelee päästöttömiä työmaita rakennushankkeissaan ja on mukana myös eurooppalaisessa tahdonilmaisussa asian vauhdittamiseksi. 

Tahdonilmaisu laadittiin osana Euroopan komission Big Buyers for Climate and Environment -yhteistyötä. Mukana on julkisia hankintayksiköitä, joiden tavoitteena on työmaiden päästöjen vähentäminen ja erityisesti täysin päästöttömien työmaakoneiden käytön edistäminen. 

Hankintayksiköt asettavat seuraavat tavoitteet: 

  • Edellytämme 100 % fossiilittomia työmaakoneita rakennushankkeissamme vuodesta 2025 alkaen. Lisäksi vähintään 20 % koneista tulisi olla kokonaan päästöttömiä. 
  • Edellytämme 100 % fossiilittomia työmaakoneita rakennushankkeissamme vuodesta 2030 alkaen. Lisäksi vähintään 50 % koneista tulisi olla kokonaan päästöttömiä. 

Tahdonilmaisun ovat julkaisseet Helsingin, Oslon, Kööpenhaminan, Vantaan ja Barcelonan kaupungit. Nyt allekirjoitettu tahdonilmaisu on käytännössä samansisältöinen kansallisen Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen kanssa.  

Kansallisen green deal -sopimuksen tavoitteet tiukentuvat nopeasti 

Helsinki allekirjoitti jo syyskuussa 2020 green deal -sopimuksen yhdessä Ympäristöministeriön sekä Espoon, Vantaan ja Turun kaupunkien, HSY:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Sopimuksella vähennetään asteittain työmaiden kalustosta sekä sähköstä ja lämmityksestä syntyviä päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Sittemmin sopimukseen ovat liittyneet myös Kaupunkiliikenne Oy ja Väylävirasto.  

Helsinki on toistaiseksi edennyt toimissaan sopimuksen tavoiteaikataulussa. Kuitenkin erityisesti sopimuksen puolivälissä siintävät tavoitteet vaativat järeämpiä toimia jo tässä vaiheessa. Green deal -sopimuksen, kuten nyt allekirjoitetun tahdonilmaisunkin, mukaan vuoden 2025 jälkeen alkavien urakoiden tulee olla sataprosenttisesti fossiilittomia, ja lisäksi 20 prosenttia työkoneista ja kuljetuskalustosta tulee kulkea sähköllä, vedyllä tai biokaasulla.  

Tavoite on varsin kunnianhimoinen suomalaisessa markkinassa, jossa on tarjolla tällä hetkellä vain vähän täysin päästöttömiä vaihtoehtoja. Työmaiden vähäpäästöisyyttä toteutetaan toistaiseksi pääasiassa uusiutuvalla dieselillä, kaluston päästöluokilla sekä päästöttömällä työmaasähköllä ja lämmityksellä. Uusiutuvan dieselin käyttö nähdään kuitenkin välivaiheen ratkaisuna, ja tavoitteena on täysi päästöttömyys.  

Helsinki on jo saanut työmailleen joitakin pienehköjä sähkötyökoneita, mutta kokemus isojen sähköisten koneiden käytöstä ja käyttöön liittyvän infran toteuttamisesta puuttuu. Sähkötyökoneiden saatavuuden edistäminen, esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia kokeiluja ja rahoitusvaihtoehtoja, on oleellista, jotta Helsinki voi uskottavasti havitella muutaman vuoden päässä siintäviä tavoitteita.  

Eurooppalainen yhteistyö tähtää markkinavaikuttamiseen 

 Markkinamuutokseen haetaan vauhtia kansallisen yhteistyön ja markkinavuoropuheluiden lisäksi eurooppalaisesta yhteistyöstä. Big Buyers -ryhmässä eritaustaiset eurooppalaiset julkiset hankkijat pyrkivät edistämään päästöttömien työkoneiden markkinaa. Mukana on sekä edistyneitä että alkutaipaleella olevia hankintayksiköitä. 

Helsingille erityisesti edelläkävijäkaupunkien Oslon ja Kööpenhaminan esimerkit ovat olleet arvokkaita. Viime aikoina olemme oppineet muun muassa, miten täysin sähköisellä työmaalla lataus järjestetään, miten sähkön kulutuspiikkejä tulee tasata, sekä millä tavalla erilaisia rahoituskanavia hyödynnetään naapurimaissa päästöttömien työkoneiden investointikustannusten kattamiseksi. 

Yhteiset markkinavuoropuhelut eurooppalaisten kaupunkien kanssa luovat laajempaa kysyntää ja samalla mahdollisuuden keskustella Suomen ulkopuolisten markkinatoimijoiden kanssa. Markkinavaikuttaminen, kuten nyt julkaistu tahdonilmaisu, ovat tärkeitä, sillä työkoneiden hiilidioksidipäästöille ei ole tällä hetkellä asetettu EU-tasoista sääntelyä.  

Lue lisää: