Europeiska städer påskyndar genomförandet av utsläppsfria byggarbetsplatser

Hämeentien työmaa.
Bild: Susa Junnola.

Helsingfors stad strävar efter utsläppsfria byggarbetsplatser i sina byggprojekt och är nu också med i den europeiska viljeförklaringen för att påskynda ärendet.

Viljeförklaringen utarbetades som en del av Europeiska kommissionens samarbete Big Buyers for Climate and Environment. Med finns offentliga upphandlande enheter som vill minska utsläppen från byggarbetsplatser och särskilt påskynda användningen av utsläppsfria arbetsmaskiner.

De upphandlande enheterna ställer upp följande mål:

  • Vi kräver att arbetsmaskinerna som används i våra byggprojekt ska vara till 100 procent fossilfria från och med 2025. Dessutom ska minst 20 procent av maskinerna vara helt utsläppsfria om möjligt.
  • Vi förutsätter 100 procent fossilfria arbetsmaskiner i våra byggprojekt sedan 2030. Dessutom ska minst 50 procent av maskinerna vara helt utsläppsfria om möjligt.

Viljeförklaringen har publicerats av Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Vanda och Barcelona städer. Den viljeförklaring som nu undertecknats har i praktiken samma innehåll som den nationella  gröna given om utsläppsfria byggarbetsplatser.

Målen för det nationella gröna given skärps snabbt

Helsingfors undertecknade den gröna given redan i september 2020 tillsammans med Miljöministeriet samt Esbo, Vanda och Åbo städer, HRM och Senatfastigheter. Genom avtalet minskas utsläppen från maskiner, el och uppvärmning på byggarbetsplatserna gradvis före 2030. Sedermera har även Stadstrafik Ab och Trafikledsverket anslutit sig till avtalet.

Helsingfors har hittills framskridit i sina åtgärder enligt avtalets målsatta tidsplan. Särskilt de mål som man vill uppnå i mitten av avtalstiden kräver dock skärpta åtgärder redan i det här skedet. Enligt den gröna given, liksom enligt den viljeförklaring som nu undertecknats, ska entreprenader som inleds efter 2025 vara 100 procent fossilfria och dessutom ska 20 procent av arbetsmaskinerna och transportutrustningen drivas med el, väte eller biogas.

Målet är rätt så ambitiöst på den finländska marknaden där det än så länge erbjuds mycket få utsläppsfria alternativ. Låga utsläpp på byggarbetsplatser genomförs för tillfället i regel med förnybar diesel, utsläppsklasser för utrustningen samt utsläppsfri byggplatser och uppvärmning. Användning av förnybar diesel ses dock som en övergångslösning, och målet är total utsläppsfrihet.

Helsingfors har redan fått ett antal små eldrivna arbetsmaskiner till stadens byggarbetsplatser, men erfarenhet av användningen av stora eldrivna maskiner och genomförandet av infrastruktur för användningen saknas. Främjande av tillgången på eldrivna maskiner, till exempel genom att utnyttja olika försök och finansieringsalternativ, är redan i detta skede väsentligt för att Helsingfors ska kunna på ett trovärdigt sätt sikta på målen som förväntas uppnås om några år.

Det europeiska samarbetet siktar på marknadspåverkan

Man försöker få fart på marknadsändringen dels genom nationellt samarbete och marknadsdialog, dels också från det europeiska samarbetet. I Big Buyers-gruppen strävar europeiska offentliga upphandlare med olika bakgrunder efter att främja marknaden för utsläppsfria arbetsmaskiner. Med finns både erfarna och oerfarna upphandlande enheter.

För Helsingfors har exempel från föregångarstäderna Oslo och Köpenhamn varit särskilt värdefulla. På sistone har vi lärt oss bland annat hur laddning ordnas på en helt eldriven byggarbetsplats, hur förbrukningstopparna för el ska utjämnas samt på vilka sätt olika finansieringskanaler utnyttjas i grannländerna för att täcka investeringskostnaderna för utsläppsfria arbetsmaskiner.

De gemensamma marknadsdialogerna med europeiska städer skapar en större efterfrågan och samtidigt en möjlighet att diskutera med marknadsaktörer utanför Finland. Marknadspåverkan, såsom viljeförklaringen som nu publicerats, är viktig, eftersom arbetsmaskinernas koldioxidutsläpp för tillfället inte regleras på EU-nivå.

Läs mer: