Området för filtrering med biokol i Krämertsskog

Biohiilisuodatusalue valuma-alueella Metsälässä.

Området för filtrering med biokol i Krämertsskog byggdes år 2019, och bilden nedan visar var det finns. Avrinningsområdet är ungefär 20 hektar stort. Avrinningsområdet omfattar en del av Vapensmedsvägen och bostadsområdet norr om den. I den södra delen av avrinningsområdet finns ett småindustriområde, där det ibland har läckt ut olja och andra skadliga ämnen i dagvattenavloppet och vidare till Hagabäcken. Det senaste betydande läckaget skedde år 2016, och fiskbeståndet i Hagabäcken var då hotat. ​

Hagabäcken har nu ett bestånd av öring tack vare iståndsättningsåtgärder, och läckage av olja och andra skadliga ämnen hotar dess livskraft. Lösningens renande effekt har undersökts, och den renar effektivt vattnet från olja, fosfor och tungmetaller.

Ilmakuva pienteollisuusalueelta.