Metsälän biohiilisuodatusalue

Biohiilisuodatusalue valuma-alueella Metsälässä.

Metsälän biohiilisuodatusalue toteutettiin vuonna 2019, ja sen sijainti näkyy alla olevasta kuvasta. Valuma-alueen koko on noin 20 hehtaaria. Valuma-alue kattaa osan Asesepäntietä ja sen pohjoispuolella olevaa asuinaluetta. Valuma-alueella etelässä toimii pienteollisuusalue, jolta on ajoittain päässyt öljy- ja muita haitta-ainevuotoja hulevesiviemäriverkostoon ja siitä eteenpäin Haaganpuroon. Viimeisin merkittävä vuoto oli vuonna 2016, jolloin Haaganpuron kalakanta oli uhattuna. ​

Haaganpuroon on kunnostushankkeiden myötä palautettu taimenkanta, jonka elinvoimaisuutta öljyvuodot ja haitta-aineet uhkaavat. Ratkaisun puhdistustoimivuutta on tutkittu ja se poistaa hyvin öljyt, fosforin sekä raskasmetallit vedestä.

Ilmakuva pienteollisuusalueelta.