Liikenteen ilmastopaneeli

Mistä on kyse?

Liikenteen ilmastopaneelissa tavalliset helsinkiläiset pohtivat asukkaiden näkökulmasta, miten liikkuminen on tulevaisuudessa sujuvaa ja reilua kaikille, eri alueilla asuville, erilaisissa perhetilanteissa eläville ja eri tulotason kaupunkilaisille.

Panelistit saavat tietoa liikenteen päästöistä ja niiden vähentämisestä Helsingissä, kuulevat asiantuntijoita ja työskentelevät pienryhmissä. Paneeli tapaa kahtena lauantaina ja 1–2 arki-iltana touko-elokuussa 2024.

Paneeli tekee lausuman, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Ihmisiä pyöräilemässä ja kävelemässä Pasilassa.

Keitä paneelissa on mukana?

5 000 helsinkiläistä täysi-ikäistä sai satunnaisotannalla kutsun paneeliin. Kiinnostuneet vastasivat kyselyyn, jonka perusteella kaupunki kokosi paneeliin 64 henkilön monipuolisen ryhmän anonyymisti. Valintakriteerit vastaavat Helsingin väestöpohjaa.

Katso, miten paneeli muodostettiin (pdf).

Lisäksi paneeliin kutsuttiin Helsingin vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvostoista eli vaikuttajatoimielimistä kaksi edustajaa kustakin.

Miten paneeli eroaa aiemmista sparrausryhmistä tai raadeista?

Helsingissä kokeillaan otantana kutsuttua paneelia, koska kaupunki haluaa laajentaa osallistuvien kaupunkilaisten joukkoa. Vastaanottajan nimellä osoitettu kutsu saattaa houkutella myös heitä, jotka eivät seuraa aktiivisesti kaupungin kanavia tai suhtaudu intohimoisesti liikennekysymyksiin.

Kaupunki maksaa panelisteille palkkion, 200 euroa veronalaista tuloa. Sillä voi ostaa lastenhoitoa tai mahdollistaa taloudellisesti oman osallistumisen.

Kaupunki tarjoa panelisteille tietoa liikenteen ilmastoasioista sekä ennakkoon että ensimmäisissä tapaamisissa. Yhteinen tietopohja antaa mahdollisuuden keskustelun laadun paranemiseen.

Paneelityön aikana seuraamme panelistien näkemysten kehittymistä ja heidän kokemustaan paneelin vaikuttavuudesta kyselyiden avulla.